Van zorg verzekerd

Vergoedingen

 

De vergoeding van een podo(posturaal)-, podologisch-, podo-orthesiologisch theapeutisch consult of therapie is afhankelijk van uw persoonlijke aanvullende verzekering, waarbij het eigen risico niet van toepassing is.

U komt voor vergoeding in aanmerking als u aanvullend verzekerd bent voor onze geleverde zorg en u aan uw polisvoorwaarden voldoet.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het verzekeringspakket en de polisvoorwaarden.

Voor informatie over vergoeding zorgkosten 2021 kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar onder: Zorgverzekering

Kosten van  een behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts, of hulpmiddelen als steunzolen, welke niet vergoed zijn door uw ziektekostenverzekeraar, zijn in 2021 (onder voorwaarden) aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Informatie over de aftrek zorgkosten 2021 vindt u onder de link: Belastingdienst.

 

Verwijsbrief

 

Een verwijsbrief is noodzakelijk indien er een medische indicatie is of de noodzaak valt onder uw polisvoorwaarden.

Cliënten voor wie een noodzakelijke verwijsbrief niet van toepassing is, vragen wij een DTP formulier in te vullen.